Tréninky a školení

Víme, že stejně jako se nestanete lepším golfistou nebo fotbalistou tím, že budete poslouchat, jak se hraje golf nebo fotbal, nestanete se lepším prodejcem či manažerem posloucháním teorií o prodeji či managementu. Proto u nás nečekejte nudné ppt prezentace a sáhodlouhé monology trenéra na jakékoliv téma. Po celou dobu tréninku jsou účastníci spoluzodpovědní za vytváření jeho obsahu. Trénink je v podstatě učící laboratoří, kdy účastníci pod vedením trenéra diskutují, vymýšlejí různé varianty přístupů, hledají paralely z praxe, nacvičují vybraná řešení, dávají si zpětnou vazbu. Slovy klasika: “Learning by doing.” 

MÁM ZÁJEM

Trénink efektivní komunikace

Efektivní komunikace je absolutní základ všech navazujících (tzv.) měkkých dovedností. Ať už někdo chce vést tým, zvládat konflikty, vyjednávat, prodávat, přijímat či hodnotit zaměstnance… bez efektivní komunikace to zkrátka nepůjde. Ukážeme Vám, že ovládnutí jazyka z Vás ještě nedělá mistra komunikace a naučíme několik technik, které Vám v tom pomohu. Po zvládnutí tohoto tréninku bude každý další o polovinu snazší.

MÁM ZÁJEM

Leadership a Manažerské dovednosti

Při plánování rozvoje manažerů pečlivě zvažujeme, v jaké hierachické úrovni ten který manažer pracuje. Ačkoliv základ manažerských dovedností je obdobný, mohou se některé potřeby rozvoje výrazně lišit. Například prvoliniový manažer (mistr výroby) je zodpovědný za přímé řízení výkonných zaměstnanců. Dá se očekávat vyšší počet přímých podřízených, logicky narůstá četnost kontaktů s nimi a s tím související konflikty. Znamená to, že kromě technických znalostí a dovedností, musí dobře ovládat také dovednosti pro práci s lidmi, tj. interpersonální komunikaci, zvládání konfliktních situací, vyjednávání, hodnocení a motivování podřízených. Navíc většina rozhodnutí, která musí nižší management učinit, je spíše rychlá, krátkodobá, operativní. Naopak čím výše je manažer hierarchicky zařazený, tím méně má přímých podřízených a méně interakcí s nimi. O to vice ale činí (nebo by alespoň měl) strategických, dlouhodobých rozhodnutí. To je oblast, kde nejčastěji potřebuje pomoci.

MÁM ZÁJEM

Trénink prodejních dovedností

Při rozvoji prodejních dovedností se zaměřujeme na navazování a udržení dlouhodobého obchodního vztahu se zákazníkem, založeném na základním principu úspěšného prodeje – VÝHRA – VÝHRA. Bouráme zažitý stereotyp, že prodávat znamená nabízet. Učíme prodejce, jak nebýt sběračem objednávek nebo pasivním vykonavatelem přání zákazníka, ale jak iniciativně vést obchodní jednání.  Ukazujeme, že prodej má svá pravidla, strukturu a techniky a proč je dobré se jich držet. Účastníci nejvíce oceňují, že rovněž pracujeme s typologií zákazníků a učíme je flexibilnímu přizpůsobování se jednotlivým typům. Naše krédo: “Prodej není práce, je to hra. A když se umí hrát, je to navýsost zábavné.”

MÁM ZÁJEM

Školení lektorských dovedností

Plánujete vybudovat vlastní lektorský tým, nebo rozvíjet ten stávající? Jste tu správně. Vaše lektory odborně připravíme na všechna úskalí této profese. Naučíme je designovat trénink tak, aby byl maximálně přínosný a současně dostatečně zábavný pro účastníky. Naučíme je, jak se připravit na trénink a jak ho úspěšně zvládnout. Naučíme je, jak maximálně využít celou paletu nástrojů pro vzdělávání dospělých. Naučíme je, že trenér není předavač informací, ale katalyzátor učení samotné skupiny.

MÁM ZÁJEM

Teambuilding

Kdo by neznal teambuilding? Pro někoho zábava, pro jiného strašák. Pro nás trénink! Při našich trénincích teambuidingu nejde primárně o zážitek (i když je samozřejmě důležitý), ale hlavně o rozvoj týmové spolupráce. Proto neorganizujeme fotbalové turnaje, přejezdy Šumavy na koloběžkách, rafting v Rakousku ani kolektivní výšlap na Mount Blank. Také to umíme, ale klidně to přenecháme jiným. Teambulding v našem podání je trénink, který vám pomůže upevnit spolupráci členů týmu, podpoří rozvoj komunikace, kreativity, společného plánování, řešení problémů, odhalí komunikační bariéry v týmu. Umožní nové pohledy na věc, pomůže rozbít zažité a nefunkční stereotypy fungování týmu, dá jednotlivcům příležitost najít jejich roli v rámci týmu. Stále je to zábava, ale současně učení se v bezpečném prostředí a atmosféře pro všechny – chytré a ještě chytřejší, štíhlé i gurmány, ženy, muže, sportovce i nesportovce, stratégy a myslitele, akční hrdiny...každý si najde svoji roli. Jednotlivé programy šijeme na míru konkrétním týmům tak, aby byly vždy přiměřeně akční, zábavné a naučné. Dle vašich požadavků OUTDOOR či INDOOR, nebo kombinace.

MÁM ZÁJEM

Lumina Learning

"Poznání sama sebe nás přivede k pochopení ostatních." "Míra seberozvoje záleží na míře sebepoznání." 
Tato dvě vyjádření zcela vystihují podstatu LUMINA Learning koncepce. Pokud využijte Luminu jako nástroj k sebepoznání zaměstnanců, může podpořit jejich motivaci k dalšímu rozvoji. Lumina je vhodná do všech prostředí, firemních kultur a přináší otevřenou komunikaci mezi kolegy.

LUMINA je validizovaný psychometrický nástroj nové generace . Identifikuje klíčové oblasti potenciálu a rozvoje. Zahrnuje unikátní pohledy na 3 osobnosti: Přirozená, Každodenní, Přehnaně se projevující

Akceptuje a oceňuje protiklady a rozdíly

Podporuje jednotlivce a týmy při efektivní práci, zdokonalování a budování vztahů, inspiruje k dosažení výsledků.

Je inspirativní, moderní, vizuální, barevná, inovativní a srozumitelná.

 

MÁM ZÁJEM

MÁM ZÁJEM

Zážitkový kurz první pomoci 

Vyzkoušejte si metodu zážitkového kurzu první pomoci. Ukážeme Vám, jakou formou můžete řešit výuku „první pomoci“ ve Vaší firmě. V rámci Vaší společnosti můžete tento kurz využít např. i na firemním teambuildingu, na firemních dnech či na výjezdním setkání. 

  • Proč je důležité poskytnout první pomoc (kdy-kde-komu)
  • Jak poznat stav ohrožení života
  • Jak poskytnout první pomoc (základní aktivní dovednosti)
  • Jak vypadá zásah v modelové situaci s „reálným“ poškozením zdraví
  • Zpětná vazba na Váš zásah během nácviku

Neočekávejte dlouhou teoretickou přednášku a poučky o první pomoci. Připravte se na reálný zážitek z poskytnutí první pomoci a to, že si ze získaných informací a dovedností zapamatujete maximum.  

 MÁM ZÁJEM