Koučing

Staňte se sami sobě inspirací a zároveň výzvou

Michaela Karásková v říjnu 2016 ukončila speciální tréninkový koučovací program Brain Based Coach, Results Coaching System™. Koučování dle tohoto přístupu učí koučovaného za pomoci pochopení způsobu jeho přemýšlení.

Uplatňujeme základní vědomosti o mozku, které se opírají o širokou škálu výzkumů tisíce neurovědců.

 • Mozek je stroj na vytváření neurospojení
 • Zblízka nejsou žádné dva mozky stejné
 • Mozek ukládá vše, co může
 • Naše trvalé zápisy ovlivňují automatické vnímání
 • Je prakticky nemožné odstranit staré zápisy
 • Je snadné vytvářet nové zápisy

Zaměřujeme se na pravidelnost a systematičnost v koučování.
Pomáháme koučovanému dosáhnout cílů, které společně nastavíme na začátku. 

Kouč vede s koučovaným jasnou agendu:
 • Agenda v koučování není o minulosti. Agenda není to, co kouč chce po klientovi, aby dělal (ačkoli může být někdy neuvěřitelně těžké pro kouče nechat věci být!). Agenda není o hledání toho, co je u druhých špatně a o snaze to napravovat.
 • Agenda v koučování je agenda koučovaného klienta, ale nejedná se o jakoukoliv agendu. Je to agenda klienta pro něho samotného a pro jeho budoucnost. A nemá-li klient žádnou agendu, koučování mu pomáhá tuto agendu vytvořit. Například se může jednat o agendu týkající se toho, kým chce klient být, jak chce žít svůj život, jak si přeje pracovat a jak mu kouč může pomáhat dostat se na tuto cestu a vydat se po ní dál.
 • Agenda je o pomáhání klientovi být tím, kým už je a kým mu jeho potenciál umožňuje být. Proto je koučování umění pomáhat druhým na jejich cestě učení.
 • Koučovaný klient se učí, aniž by ho někdo učil. Pouští se do akce, aniž by mu někdo říkal, co má dělat. Motivace klienta je větší, pokud ho nikdo do ničeho netlačí.
 • Stává se chytřejší a vyrovnanější, aniž by mu někdo říkal, jak dělat věci lépe. Klíčem k tomu je, aby kouč nechal svou vlastní agendu za dveřmi a věnoval se pouze klientovi, byl zcela zaměřen na něj a jeho cestu. Kouč musí být v procesu koučování „neviditelným“.

Pro všechny z Vás nabízí Michaela Karásková ukázkové koučování zdarma.

MÁM ZÁJEM


Vyzkoušeli a byli spokojeni: 

"Michaelu Karáskovou mi doporučila moje známá a zároveň její kolegyně z oboru HR. Míša mou vrozenou lehkou nedůvěru překonala svým profesionálním přístupem vyváženým vřelou lidskostí. Nejednalo se ani o psychologická sezení ani o popovídání s kamarádkou. Naopak, příjemně mě překvapila kladením důrazu na disciplínu a výsledky. Ujasnil jsem si priority, zefektivnil svoje rozhodování a vypracoval si svůj soukromý postup, jak zlepšit pracovní výkon i řešení případných problémů v osobním životě, aby mě nebrzdily při dosažení mých cílů."

Aleš Bláha, Checkterra, spol. s r.o.

 

"Ze začátku jsem moc nevěřil, že by koučing mohl mít tak silný vliv na osobnostní rozvoj a často velmi hluboko zakořeněné návyky. Na většinu setkání jsem se těšil, což je paradoxní, protože většina z nich byla značně náročná. Hloubka, do které jsem si díky péči Michaely Karáskové mohl sám v sobě sáhnout, mě ještě stále udivuje. Po 12 ti setkáních se cítím osobnostně pevnější, stabilnější, jistější a víc toho o sobě vím."

Ondřej Koudela, PrPom, s.r.o. — Zážitkové kurzy první pomoci

"Samotné slovo "koučink" pro mě znamenalo něco divného, něco navíc, co je spíš moderní, než užitečné. Průlomem bylo doporučení mého kolegy Ondřeje z PrPom. Na první setkání jsem šel plný očekávání, ale zároveň brzděn tím, že se možná dostávám do zástupu ztroskotanců, kteří potřebují trenéra, aby uměli žít... První setkání, tedy to opravdové u Míši v kanceláři, bylo extrémně náročné, odcházel jsem unavený, ale věděl jsem, že tohle chci, že tuhle námahu chci vydržet. Naštěstí náročnost kolísala — některé schůzky jen kontrolovaly vývoj a byly příjemným, ale soustředěným sezením, avšak ty, kde se tvořily cíle a formovaly nástroje, byly hotovým mozkovým fitness. Koučink pro mě znamenal výrazný životní obrat, a to na všech frontách — dokázal jsem se vrátit do vztahu, kde jsem byl spokojený; překonal jsem na první dobrou nástrahy té prý vůbec nejtěžší zkoušky, která na medicíně je, a to hned na poprvé a za jedna; dokázal jsem být v práci lepším šéfem, vedle kterého mohli ostatní růst a dosahovat svých cílů a dokázal jsem v sobě objevit pracovníka s extrémní výdrží, zaměřením na cíl, výkon a výsledek, a to vše s úsměvem; dokázal jsem se kriticky podívat na svůj zdravotní stav, navštívit odkládané lékaře, začít sportovat a hubnout... Bylo toho moc, další slovní vazbu "dokázal jsem" už psát nechci, ale mohl bych, jednoduše, a to je důležité. A teď k tomu, kdo za tím vším stojí — Míšou, kterou jsem znal jako sebevědomou a úspěšnou podnikatelku, jako naši obchodní partnerku. Role koučky mi s ní nešla dohromady, ale záhy se ukázalo, jak je to výhodné. Kouč, který sám léta podniká ve vzdělávání, dobře rozumí podnikateli ze stejného oboru, zná nástrahy, sám to prožil. Tohle pro mě bylo nejdůležitější — soulad a stejné naladění. Míša se ukázala být ve své nové roli koučky stejně dobrou, jak jsem jí znal. Byla ale jinou, citlivou, přesto nikdy neztrácela směr a cíl, ke kterému mi pomáhala jít. "

Michal Macourek, PrPom, s. r. o. — Zážitkové kurzy první pomoci

"Koučování s Michaelou byl neobyčejně zajímavý a silný zážitek. Před prvním setkáním jsem nevěděla, co očekávat. Proces mi Michaela velice dobře vysvětlila, takže jsem od samého začátku věděla do čeho jdu a co můžu očekávat od Michaely, jako od kouče. Cesta k cíli byla dobře střežena a vždy mě Michaela dokázala dostat zpět, pokud jsem odbočila. Během sezení jsem si spoustu věcí uvědomila a naučila se hodně nového o sobě. Mohu říct, že za těch 12 sezení a x měsících jsem dokázala změnit pro mě důležité věci a hlavně vidím výsledky. Díky Michaele a koučování pod jejím vedením jsem objevila můj nový a důležitý svět. "

Barbora Jelínková, HR v oboru hotelnictví

"Michaela Karásková si mě získala svým vřelým a velmi profesionálním přístupem. Koučing považuji za jednu z nejlepších forem osobního rozvoje.  Byla to pro mě intenzivní, i občas poměrně náročná zkušenost, která mě naučila lépe „zpracovat“ můj mozek. Návyky, které jsem si díky koučingu vytvořila považuji za velmi přínosné.
Michaela mi nesmírně sedla i lidsky a velmi si vážím toho, že jsem s ní měla možnost spolupracovat."

Eva Šimečková, Tesco Stores ČR

"Pojem koučink byl pro mě zvláštní a divné slovo, nevěděla jsem, co si mám pod ním představit a co mám očekávat. Před prvním sezení s Michaelou jsem měla měla spíše skeptický a negativní přístup. Michaela mě však svým přívětivým a vřelým způsobem ihned od mých negativních myšlenek odzbrojila. Trpělivě i přes můj omezený čas mě provedla všemi 12-ti sezeními, dovedla mě k hlubokému sebepoznání, spoustu věcí jsem se o sobě dozvěděla a hodně jsem si toho uvědomila. Michaela mě dokázala nasměřovat na mé nové cestě životem a to jak v osobní, tak i pracovní sféře. Jsem si vědoma, že mám ještě před sebou dlouhou cestu a hodně práce, ale již nyní vidím, že změna mého přístupu, chování a jednání "nese ovoce". Určitě budu dále na sobě pracovat a jsem si jistá, že mi to přinese samé lepší zítřky."

Magdalena Kvasničková, Veolia Energie ČR

 

Mé představy o koučování a práci kouče se rozplynuly hned po prvním setkání. Byla jsem připravená na to, že mám konečně někoho, kdo mi pomůže věci řešit. Chyba! Byla jsem na to sama. Tak to z mého pohledu vypadalo po prvním setkání. Moje koučka byla ale profesionální průvodkyní tím vším, co jsem potřebovala řešit. Osobou, která mnohdy kladla trpělivě několikrát dokola dotaz, na který jsem ovšem já čekala odpověď u ní a pak jsem konečně pochopila, že to je celé přece jenom o mě.
A tak se stalo, že jsem po 12 setkáním daleko víc důslednější. Pracuji pravidelně s diářem a čtyřbarevnou propiskou. Na konci týdne se dokážu pochválit za splnění úkolů. Dívám se na sebe a na svůj život už jen svýma očima. Naučila jsem se lépe organizovat jak pracovní tak i soukromý čas. To vše mi vneslo do života daleko větší klid a spokojenost i sama se sebou.
Celý náš pracovní vztah byl založen na důvěře, upřímnosti a otevřenosti. Paní Karásková byla vždy na setkání připravená a nikdy nepřišla ani o minutu pozdě.
Za její profesionální, přesto lidský přístup, jí velice děkuji.

Marcela Nevšímalová, Nadační fond Moje velké přání

 

K Koučing není:

 1. náboženství
 2. filosofie ani návod na život
 3. soubor pravidel
 4. terapie
 5. trénink
 6. mentoring