KNO Inspirativní Kavárna

Téma kavárny: Syndrom vyhoření

Čestný host: Markéta Kamenářová

Datum: 15. dubna 2019
Čas: 11:00 – 13:00

Cena: ZDARMA
Místo konání: Kavárna Tři století, Míšeňská 70/4, Praha 1

Přijďte společně s Markétou Kamenářovou a Michaelou Karáskovou podiskutovat na téma "Syndrom vyhoření".

Diskutovat budeme mimo jiné:

  • Co znamená syndrom vyhoření a jak ho poznat u kolegů?
  • Jak pracujete s "vyhořelými" lidmi u Vás?
  • Jakou prevenci proti tomuto syndromu můžeme využít?
  • Jak ovlivňují lidé se syndromem vyhoření pracovní týmy?

IMG 0106 Markéta Kamenářová small

Markéta Kamenářová

Působí ve společnosti S&T CZ v roli personální ředitelky, kde se zaměřuje na posílení strategické a partnerské role HR týmu ve firmě. Zabývá se především projekty optimalizace procesů, vyhledává nové možnosti a formy zajištění činností personálního týmu i rozvojových programů interními kapacitami. 

Je certifikovaný ICF Coach a zaměřuje se na rozvoj manažerských dovedností, strategické plánování a mnoho dalších témat při práci v týmových workshopech i individuálním přístupu formou koučování. 

MÁM ZÁJEM