KNO Inspirativní Kavárna

Téma kavárny: HR Business partner

Čestný host: Lenka Bláhová

Datum: 13. března 2019
Čas: 11:00 – 13:00

Cena: ZDARMA
Místo konání: Kavárna Tři století, Míšeňská 70/4, Praha 1

Přijďte společně s Lenkou Bláhovou a Michaelou Karáskovou podiskutovat na téma "HR Business partner".

Diskutovat budeme mimo jiné:

  • Jak je důležitá role HR/personální ve firmě?
  • Jste Vy nebo Vaše HR/personální partnerem pro manažery?
  • Jak získat partnerství manažerů a vedení ve společnosti?

 

Lenka Blahova

Lenka Bláhová

Pracuje v HR "de facto" celý svůj profesní život. Prošla v průběhu 40 let v HR různými pozicemi od odborných, metodických až po manažerské. Byla odpovědná v rámci HR v České pojišťovně za transformaci společnosti. Má praxi jako HR Business Partner. Vytvořila a implementovala do praxe projekty: Performance management, Motivace zaměstnanců, Firemní kultura, Development a Talent management pool v různých firmách i společnostech. Je profesionálem v oblastech náboru a uvolňování zaměstnanců.  V současné době působí jako externí konzultantka, mentorka a lektorka lidských zdrojů. 

 

MÁM ZÁJEM

LUMINA TASTER DAY

KNO Česko ve spolupráci se Spring Consulting Vás zve na ukázkový workshop zdarma.

Datum: 7. března 2019
Čas: 9:00 – 12:00

Cena: ZDARMA
Místo: Nám. Míru 9, Praha 2 (Národní dům)

Poznejte nové přístupy a inspirujte se propojením inovativních psychometrických nástrojů Lumina Learning s rozvojem jednotlivců a týmů. 


Lumina Learning nabízí moderní a inovativní psychometrické nástroje, které měří a popisují klíčové charakteristiky a preference vaší osobnosti v pracovním prostředí.

 

Získáte vlastní osobnostní profil.

Budete mít možnost získat výstup z našeho nejpoužívanějšího nástroje - Lumina Spark.
Po zaslání přihlášky Vám zašleme link na on-line dotazník a výstupy z něj vám odevzdáme osobně na workshopu.

 

 
logo2 small
 

MÁM ZÁJEM

Ukázkový kurz: První pomoc zážitkem

Téma kurzu: ochutnávkové dopoledne s prvky kurzu první pomoci se zážitkem

Datum: 3. dubna 2019
Čas: 9:00 – 12:00

Cena: ZDARMA
Místo: Drtinova 557/10, Praha 5 - Impact HUB Praha


Vyzkoušejte si metodu zážitkového kurzu první pomoci. Ukážeme Vám, jakou formou můžete řešit výuku „první pomoci“ ve Vaší firmě. V rámci Vaší společnosti můžete tento kurz využít např. i na firemním teambuildingu, na firemních dnech či na výjezdním setkání.

 Dozvíte se:

  • proč je důležité poskytnout první pomoc (kdy-kde-komu)
  • jak poznat stav ohrožení života
  • jak poskytnout první pomoc (základní aktivní dovednosti)
  • jak vypadá zásah v modelové situaci s „reálným“ poškozením zdraví
  • zpětná vazba na Váš zásah během nácviku

Neočekávejte dlouhou teoretickou přednášku a poučky o první pomoci. Připravte se na reálný zážitek z poskytnutí první pomoci a to, že si ze získaných informací a dovedností zapamatujete maximum.

 
Ukázka Prpom
 

MÁM ZÁJEM